تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت سپند کارا صنعت فارس زﻣﯿﻨه طﺮاﺣﯽ وﺗﺎﻣﯿﻦ  تجهیزات پایپینگ و اﺑﺰار  دﻗﯿﻖ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔاه ها ، ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮي از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ برﻧﺪهای جهان و به روزﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ها ، ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ هاي ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه تامین تجهیزات ابزار دقیق و مکانیکال برای سایت های صنعتی  در ایران می باشد.

این شرکت با دارا بودن توانایی های گسترده در زمینه مهندسی و تهیه و تامین کلیهتجهیزات و ملزومات صنایع مذکور از طریق کارخانه های معتبر اروپایی و آمریکایی در نظر دارد تا علاوه بر تامین این ملزومات در کمترین زمان ممکن و با شایسته ترین کیفیت، گامی مستحکم و پویا در راستای شکوفایی ایران عزیزمان برداشته باشد.

مشاهده همه 2 نتیجه

به بالای صفحه بردن